Samskriving

Samarbeid om tekstskapingen fører til økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver.

Å skrive er ofte en ensom aktivitet, men i skriveopplæringen er det nyttig å legge til rette for at elevene kan skrive sammen. I samskriving er elevene en viktig støtte for hverandre, og samskriving er en god strategi for å skape motivasjon og mestring i skriveopplæringen. Flere studier viser at samskriving har positiv effekt, både på elevenes motivasjon, men også for elevenes skriveutvikling. Når elevene skriver sammen, blir arbeidet for mange mer lystbetont, samtidig som samarbeidet fører til økt bevissthet om hva man gjør når man skriver.

Med samskriving mener vi her at flere elever (to eller flere) er sammen om å skape en felles tekst eller at læreren skriver sammen med elevene. Elevene og læreren utgjør slik en viktig støtte for hverandre i skriveprosessen.

Samskriving kan gjøres på ulike måter. Elevene kan arbeide samtidig i det samme rommet eller de kan jobbe med samme tekst, men på ulike tidspunkt i et felles skriverom på for eksempel skolens læringsplattform. De kan også skrive hvert sitt forslag til ulike tekstdeler for så og møtes ved forhandlingsbordet. Her må elevene forhandle om teksten og hjelpe hverandre med tekstskapingen. Slik synliggjøres også skriveprosessen for elevene i større grad enn når elevene skriver alene – i samskriving gjøres skriveprosessen mer eksplisitt fordi elevene må sette ord på det de gjør og de valgene de foretar. Dette er viktig både for å øke elevenes metaspråklige bevissthet og for å utvikle elevene til strategiske skrivere. Når elevene samskriver, kan læreren lettere koble seg på elevenes skriveprosesser i en tidlig fase, og samtalen elevene imellom gir læreren viktig kunnskap om hva elevene er opptatt av, sliter med, trenger hjelp til og så videre.


Kilder

Til toppen