Reviderte læreplaner fra 2013

Fra høsten 2013 er det innført forandringer i fagene norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og matematikk.

Formålet med de reviderte læreplanene er først og fremst å tydeliggjøre de grunnleggende ferdigheter og å få til en mer samstemt progresjon på tvers av fagene. Under relatert innhold i menyen til høyre vil du finne ulike ressurser for skriving som grunnleggende ferdighet.

Til toppen