Ressurshefte for minoritetsspråklige elever i videregående skole

Dette ressursheftet har forslag til arbeidsmåter og eksempel på hvordan vi kan jobbe med språkopplæring for minoritetsspråklige elever i ulike fag på videregående. 

Målet med heftet er å bidra til at vi legger til rette for at minoritetsspråklige elever lærer språk og fag på en meningsfull måte. Du kan laste ned heftet som pdf-fil her, eller som word-fil her.Se gjerne filmene vi har laget også

Til toppen