Fagtekst om reinsdyr

Når vinteren kommer og julen nærmer seg, møter vi ofte reinsdyrene i barnelitteraturen. I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med reinsdyr som tema i flere fag. 

I dette undervisningsopplegget skriver elevene en fagtekst om reinsdyr i naturfag og en argumenterende tekst til nissen i norsk. De kan også lese og snakke om tekst på engelsk, og de kan lage reinsdyr i kunst og håndverk.


Fagtekst i naturfag

Dette undervisningsopplegget starter med at klassen lager et felles tankekart på tavla. Elevene får fortelle det de vet om reinsdyr, og læreren skriver det ned. På den måten aktiviseres elevenes forkunnskaper før de begynner arbeidet med å skrive fagtekst.

Som introduksjon til temaet kan læreren lese en faktabok om reindsyr​. Det finnes mange ulike bøker som man kan ta utgangspunkt i. Bruk gjerne smartboard slik at tekst og bilder blir synlig for elevene. Læreren leser boken høyt i lyttekroken og underveis snakker hun om ulike virkemidler i boken. Dette kan for eksempel være enkelte ord som er skrevet med uthevet skrift, underoverskrifter eller bilder og billedtekster. Etter at læreren har lest boken og snakket grundig om det de har lest, kan man gjerne gå gjennom boken en gang til for å lete etter de viktige ordene, fokusordene. Ta for dere én og én side, og skriv ned ordene på tavla. Det er lurt å ta seg tid til å forklare alle ordene underveis. Skriv gjerne ned forklaringen ved siden av ordet på tavla.

Eksempel på fokusord med forklaring: 

  • Reindsyrkalv – barnet til reinsdyrene.
  • Gevir – reinsdyrenes horn, formet som kvister.
  • Lav – maten til reisdyrene. Det vokser på fjellet, under snøen.

Deretter er det tid for å kategorisere ordene. Hvilke ord handler om hva reinsdyr spiser? Hvilke ord handler om det å være reinsdyrkalv? Hvilke ord handler om hva vi mennesker bruker reinsdyr til? Bruk gjerne underoverskriftene og lag kategorier slik det er gjort i boken. Eksempler på kategorier kan være mat, barn, leveområde, farer for reindsyr og hva vi mennesker kan bruke reinsdyrene til. Læreren modellerer hvordan ordene som ble skrevet på tavla kan bli til setninger som passer til de ulike kategoriene.

Etter førskrivingsfasen er det elevenes tur til å skrive. Skriveoppdraget er at elevene skal velge seg tre underoverskrifter som de ønsker å skrive om. Skrivingen skal foregå i en oppkopiert bok, «Min bok om reinsdyr», som deles ut til elevene. Boken har bilde av et reinsdyr på forsiden og linjer til å skrive på. I tillegg er det en rute til å tegne i på hver side.


 

Arbeidet med reinsdyrboken kan organiseres som veiledet skriving.

 

Argumenterende tekst i norsk

Reinsdyr kan være temaet gjennom hele uken, også i norskfaget. Elevene kan nå skrive en argumenterende tekst for å overbevise nissen. Som inspirasjon kan man lese historien om reinsdyret Rudolf. Her kan man gjerne lese historien på engelsk med bilder og tekst skannet for smartboard. Det kan være lurt å stoppe opp etter hver side for å snakke litt om det man har lest. Slik kan man sikre at alle får med seg innholdet.

Når elevene har fått kjennskap til historien om Rudolf,  kan læreren bruke denne historien til å lage spennende skriveoppdrag, for eksempel et brev fra julenissen. På brevet kan det stå:

Kjære reinsdyr
Denne julen trenger jeg enda et reinsdyr til å trekke sleden min, slik at jeg kan levere alle gavene til barn over hele verden.
Skriv et brev der du forteller hvorfor du er den som bør få jobben.
Jeg ser frem til å høre fra deg.
God jul.
Hilsen Nissen

 

Etter at brevet er lest opp, kan man snakke om hva som kan være gode egenskaper å ha for et reinsdyr som skal jobbe for nissen. Lærer og elever lager et felles tankekart, der alle forslagene som elevene kommer med, blir skrevet ned.

Elevene får nå i oppdrag å skrive en «jobbsøknad» til nissen. Oppgaven blir å tenke seg at de er et reinsdyr som skal overbevise nissen om at nettopp han eller hun er det beste reinsdyret for jobben. Lærer modellerer hvordan en slik søknad kan skrives, før barna går i gang med sin egen tekst. Tekstene kan limes opp på fargeark og dekoreres. Et tips er å bruke kunst og håndverkstimene til å lage reinsdyr i farget kartong. Alle «søknadene» henges opp.
 

 


Tips

  • Det finnes mange ulike varianter av historien om Rudolf, både på norsk og på engelsk på Internett. Her kan man både lese og se filmsnutter.
  • Det finnes også flere filmer som viser hvordan reinsdyr lever, blandt annet på Youtube.com. Nrk.no har også ulike klipp som omhandler reinsdyr, for eksempel «Ut i naturen».
  • Eksemplene er hentet fra første trinn, men dette kan også gjennomføres på høyere trinn.
Til toppen