Rapportskriving i naturfag

Det å kunne et fag er å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på fagets premisser. I filmen «Rapportskriving i Naturfag» møter vi 8. trinn ved Vikhammer ungdomsskole som skal lære å skrive rapport i naturfag.

Her ser vi en lærer som gjennom hele undervisningsøkta jobber med å bevisstgjøre elevene på hva det vil si å skrive i naturfag og hva som kjennetegner en naturfaglig skrivemåte. Dette gjør hun gjennom å diskutere kjennetegn for skriving i naturfag, mal for rapport og teksteksempel med elevene.

 

Rapportskriving i naturfag

En 8. klasse lærer å skrive rapport i naturfag. Vi følger læreren gjennom hele undervisningsøkta som diskuterer kjennetegn for skriving i naturfag, mal for rapport og teksteksempel med elevene.

Elevene skal skrive rapporten på grunnlag av forsøket «Knallgass». Før de setter i gang med selve forsøket, går de gjennom typiske kjennetegn ved naturfaglig skrivemåte. Videre går de gjennom en mal for rapportskriving og diskuterer ulike eksempler på rapporter. Teksteksemplene og diskusjonen rundt dem, fungerer som modellering for elevenes egen skriving. Vi får også se at elevene jobber prosessorientert med selve rapportskrivinga. Elevene jobber med rapporten i par, og de gir hverandre respons i grupper. Elevene får beskjed om å fokusere på kjennetegnene for den naturfaglige skrivemåten når de gir hverandre respons. Slik er også responsarbeidet viktig i forhold til å styrke elevenes kunnskap om hva det vil si å skrive i naturfag.

 

Refleksjonsspørsmål:

  1. Hva kjennetegner skrivemåten i ditt fag?
  2. Er det å skrive i naturfag vesentlig annerledes enn det å skrive i for eksempel norsk, RLE og samfunnsfag?
  3. Hvilke fordeler er det ved å bruke en slik skrivemal som det gjøres i denne filmen? I hvilke andre sammenhenger kan det være nyttig å bruke skrivemal?
  4. Hva oppnår læreren med at hun trekker fram teksteksempler og diskuterer disse med elevene?
  5. Hva oppnår elevene med å gi respons til hverandre?
Til toppen