Rammeverk og bakgrunn

Her finner du rammeverket som gir informasjon om nasjonale rammer, prinsipper, roller og organisering i Ungdomstrinn i utvikling.

I tillegg kan du finne bakgrunnsdokumenter om de ulike satsningsområdene skriving, lesing, regning og klasseledelse.

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Skolebasert-kompetanseutvikling/Rammeverk-for-skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet-2012-2017/
Til toppen