Plantenes oppbygging og de ulike delenes funksjon

Denne ressursen viser hvordan et kompetansemål i naturfag kan munne ut i en skriftlig brosjyre.

Å jobbe med plantenes oppbygging og funksjon kan inneholde flere elementer. Både forsøk med observasjon, lesing og skriving står sentralt. Det er viktig å studere planter samtidig som elevene får kunnskap om hvilken funksjon de ulike delene har. I denne ressursen viser vi en måte man kan skrive om plantenes oppbyggning og de ulike delenes funksjon på en mer utdypende måte enn det å svare på spørsmål i en lærebok.

Her går vi ikke inn på førskrivingsstrategier, men viser et eksempel på et skriftlig produkt.


Formål

Elevene skal lære om plantenes oppygging og funksjon. De skal også lære å lage en informasjonsbrosjyre. For å få plass til all informasjonen på begrenset plass må elevene ta valg. De må vurdere hva som er viktig informasjon, og hva som er mindre viktig. Elevene skal lære å bruke et presist språk, der fagytrykk står sentralt. Tegning er også en viktig del av naturfaglige tekster.


Oppgaven

Elevene får velge mellom ulike planter, bestemt av læreren. Det er lurt å velge planter i nærområdet slik at man har god tilgang på ressurser. Det kan for eksempel være løvetann, hvitveis eller hestehov. Elevene kan dissekere plantene, se i mikroskop, slå opp i flora og finne informasjon på internett. Oppgaven går ut på å skrive noe generelt om planters oppyggning og funksjon, og noe spesielt om den valgte planten. Elevene får en mal de skal jobbe etter, slik at stukturen blir lik for alle elevene. Fakta om planter finner man både i lærebøker og på internett. Det er hensiktsmessig å la elevene skrive et førsteutkast til teksten før de skriver det inn i brosjyren sin. På den måten kan læreren gi veiledning og respons på både innhold og tekstoppbygging før brosjyren ferdigstilles. 

 

Fremgamgsmåte 

  • Brett et A4 ark i to på langs.
  • På fremsiden tegnes fire streker slik at det blir fire like stor felt.
  • Elevene tegner planten de har valgt slik at blomsten kommer øverst og roten nedserst, stilk og blader i midten.
  • Klipp forsidene i fire langs strekene. Pass på så de ikke klipper i baksiden.
  • På innsiden av folderen tegnes fire svake streker som markerer de fire delene de skal skrive om.
  • Elevene skriver fakta om de ulike plantedelene. Blomst øverst og rot nederst slik at teksten kommer rett bak tegningen av den aktuelle plantedelen.
  • På baksiden skal elevene skrive hva en plante trenger for å leve, og fakta om den planten de har valgt.

Her er et eksempel på en brosjyres bakside/fremside og innside:

 

Til toppen