Oppstartsamlinger for Språkløyper

Nå er det tid for å melde seg på vårens oppstartsamlinger for Språkløyper.

Utviklingsarbeid som styrker barn og elevers språklige kompetanse

Språkløyper er gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid. Lesesenteret og Skrivesenteret inviterer ledere og ressurspersoner som skal lede utviklingsarbeidet med språk, lesing og skriving i barnehager, grunnskoler og videregående skoler til å delta på samlingene.

 

Oppstartsamlingene skal informere, inspirere og støtte ressurspersoner og ledere i barnehager, skoler og kommuner som ønsker å drive lokalt utviklingsarbeid med utgangspunkt i de digitale ressursene fra Språkløyper-nettsiden – www.sprakloyper.no.

Programmet foregår i tiden 10.00 - 15.00 alle steder.

Samlingene har egne program for:

  • Barnehage
  • Barnetrinn
  • Ungdomstrinn og videregående
  • Overgang fra barnehage til skole (program etter lunsj)

 

Les mer om oppstartsamlingene og påmelding her.

Til toppen