Oppstartsamling i Språkløyper

Tirsdag 19. november er det klart for gratis oppstartsamling for Språkløyper-pakken Overgang fra barnehage til skole i Oslo.

Tid: Tirsdag 19.november 2019 kl. 10.00–15.00

Sted: Clarion Hotel Oslo i Bjørvika, Oslo


 

Språkløyper er en kompetanseutviklingsstrategi rettet mot ansatte i barnehager og skoler. I strategien inngår språkkommuner, gratis oppstartsamling og gratis nettbaserte kompetanseutviklingspakker for lokal bruk.

En av kompetanseutviklingspakkene er ulik de andre. Den handler om overgangen mellom barnehage og skole, og skal brukes av opplæringsavdelinger eller skoler og barnehager i fellesskap. Vi inviterer til oppstartsamling for dem som skal bruke denne pakken.

Rådgivere i PP-tjenesten kan ha nytte av å kjenne til Språkløyper og å bruke mange av kompetanseutviklingspakkene. Derfor vil vi også invitere ansatte i PP-tjenesten til oppstartsamling for å presentere Språkløyper for dem.

Programmet er todelt, med en fellesdel først for begge grupper, deretter en parallell for hver av gruppene. 

Programmet kan lastes ned som PDF her.

Påmelding skjer via Lesesenteret.

Påmeldingsfrist er 21.10.2019.


Til toppen