Gratis oppstartssamling om overgang fra barnehage til skole

Vi arrangerer kursdag om overgangspakken i Språkløyper den 28.11.2017

Lese- og Skrivesenteret har gleden av å invitere til gratis oppstartsamling for én av kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper: Overgang fra barnehage til skole.
Denne pakken er rettet mot ledere og ressurspersoner i kommunene som skal lede samarbeidet mellom barnehage og skole når det gjelder språk, lesing og skriving.

Samlingen finner sted på Radisson Blu Oslo Airport Hotell på Gardermoen, tirsdag 28. november 2017 kl. 10.00-15.00.

Oppstartsamlingen har som mål å informere, inspirere og støtte dem som ønsker å ta i bruk denne kompetanseutviklingspakken, helt eller delvis, i tilknytning til samarbeidsmøter mellom barnehage og skole.

Oppstartsamlingene for andre pakker i Språkløyper vil fortsatt forgå i vårsemesteret, datoer blir annonsert mot slutten av året.

 

 

Påmelding: http://lesesenteret.uis.no/registrering

Påmeldingsfrist: 15.10.2017

 

Det oppfordres til at deltakerne på forhånd gjør seg kjent med nettsida som en forberedelse til samlingen.

For ytterligere informasjon og utfyllende invitasjon, se vedlegg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Kirsti Thisland -  kirsti.thisland@uis.no

Til toppen