Artikkel: Oppdagende skriving

Dette er en artikkel om metoden Oppdagende skriving som er publisert i Bedre skole. Artikkelen viser også hva som kjenntegner de ulike stadiene i skriveutviklingen.

Oppdagende skriving er en metode der barna oppdager skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving før de formelt har lært seg alle bokstavlydene (fonemene). Barna oppdager at de ordene vi bruker når vi snakker kan gjøres om til enkeltlyder og skrift.

Klikk for å laste ned
Til toppen