Omsøm

Dette opplegget kan være med på å utvikle elevenes miljøbevissthet gjennom at de skal lage noe nytt av forkastede produkter og materialer. Opplegget vektlegger også at elevene skriver en begrunnelse for valgene de har tatt i prosessen.

Klikk for å laste ned
Til toppen