Norsk på yrkesfag - yrkesrettede og relevante undervisningsopplegg

Her har vi samlet ulike undervisningsopplegg knyttet til norsk på yrkesfag. Enkelte opplegg er rettet mot arbeidet med skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter, andre opplegg er rettet mot skriving i programfagene. 

Norsk på yrkesfag (film)

Grunnleggende ferdigheter Restaurant- og matfag - huskeliste for læreren

Grunnleggende ferdigheter TIP - huskeliste for læreren

Skriving i yrkesfag: TIP

Skriving i yrkesfag: Bygg

Betong - en digital fortelling 

FYR-koordinatorenes undervisningsopplegg

Til toppen