Å utforske og redesigne multimodale tekster

(Denne nettressursen er del av et større digitalt hefte om arbeid med multimodalitet i FYR, utviklet for skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og høsten 2016. Følg linken for å komme til hovedsiden for det digitale heftet. Papirheftet kan lastes ned gratis som pdf eller bestilles i trykt versjon.)

Å utforske gode tekster i fellesskap er viktig for at elevene skal utvikle metaspråk og bevissthet om multimodalitet. Gode multimodale tekster overlater ingenting til tilfeldighetene. Alle elementer i tekstene er resultat av bevisste valg for å skape og formidle mening. Men hva formidler de ulike modalitetene? Og hva skjer med helhetsinntrykket når vi endrer litt på noen av dem? 

Våren 2013 var en av oppgavene på eksamen i norsk på Vg3 å analysere en plakat fra Natur og Ungdom. Oppgaveteksten lød:

«Formuler kort budskapet i den sammensatte teksten fra Natur og Ungdom. Pek på noen virkemidler og den funksjonen de har i teksten. 

Kommentar: I svaret ditt skal du skrive om både bildet og teksten og samspillet mellom dem. Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk. » Udir (2013)

I etterkant utformet Lesesenteret en oppgave der de delte opp plakaten fra Natur og Ungdom slik at elever kunne forholde seg til overskriften alene og effekten denne har på leseren. I det følgende har vi videreutviklet oppgaven ved å la elevene få forholde seg til flere endringer av modaliteter. Målet er å utvikle elevenes metaspråk om multimodalitet og skape bevissthet om at alle elementer i en god multimodal tekst er resultater av bevisste valg for å skape og formidle mening.

Elever som har fått prøve seg på denne typen oppgaver tidligere og har utviklet et metaspråk om multimodalitet, vil stille sterkere i møtet med slike eksamensoppgaver.

Å redesigne multimodale tekster er godt utgangspunkt for å diskutere de ulike modalitetenes funksjon. Når bare noen av modalitetene endres, kan en sammenligne hvilken rolle disse spiller for helhetsinntrykket i plakaten.

Last ned presentasjonen med alle bildene og bruk den som utgangspunkt for samtale om de ulike modalitetenes rolle i sammensatte tekster.

 

Tilbake til forsiden av heftet

Til toppen