Fagspråk om multimodalitet

(Denne nettressursen er del av et større digitalt hefte om arbeid med multimodalitet i FYR, utviklet for skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og høsten 2016. Følg linken for å komme til hovedsiden for det digitale heftet. Papirheftet kan lastes ned gratis som pdf eller bestilles i trykt versjon.)

 

Funksjonell spesialisering 

 

Tegneserier er et eksempel på tekster der flere ulike modaliteter brukes for å kommunisere med leseren. Hva forteller verbalteksten? Hva forteller bildene? Kan de stå på egne bein? Oppgavefordelingen mellom de ulike modalitetene kaller vi funksjonell spesialisering. 

«Fallteknikk» av Inga Sætre (2011)

Mer om funksjonell spesialisering og affordans.

 

Affordans

 

Verbaltekst egner seg godt til å beskrive dialog, tanker, tid og abstrakte konsepter. Bilder egner seg godt når en for eksempel skal beskrive hvordan noe ser ut, eller når en ønsker å vekke mottakerens følelser (patos). Lyd kan blant annet skape stemning. Vi omtaler det modalitetene egner seg til, som deres modale affordans. Av og til benyttes modalitetene til å illustrere hverandre for å skape tydelighet. Andre ganger kan de spille sammen gjennom utfylling eller utvidelse for å fortolke, forklare, skape kontrast eller tilføre noe nytt.

«Ankomsten» av Shaun Tan (2008)

Mer om funksjonell spesialisering og affordans.

 

Multimodal lyrikktolking

 

Eksempelet under viser at ulike modaliteter kan gi diktet en endret eller utvidet mening. Det ikoniske diktet fra 1930-tallet får en ny mening og sammenheng når det blir illustrert med bilder fra Syria.

 

Tilbake til forsiden av heftet

Til toppen