Film: Hvordan skrive sammendrag

Gjennom syv korte filmsekvenser viser den kanadiske læreren Stephanie hvordan hun gjennomfører et helhetlig undervisningsopplegg på mellomtrinnet.

Filmene viser hvordan lærer og elever sammen benytter en rekke lese- og skrivestrategier for å nå læringsmålet. Etter hver film blir det også oppsummert konkret hvilken type læring undervisningen fremmer.

Til toppen