Minoritetsspråklige elever og læring av ord og begrep i fag

God skriveopplæring - uansett morsmål

God skriveopplæring er noe av det viktigste vi kan tilby våre elever, uansett morsmål. Her finner du konkrete eksempel på hvordan elever med norsk som andrespråk kan øke ordforrådet sitt og lære seg fagbegrep. Skjemaene kan brukes både i særskilt språkopplæring og i ordinær undervisning i samlet klasse. I lenkene nedenfor leder klikkbare bilder til skjema som lærere og elever kan laste ned eller skrive ut. Det er også mulig å skrive direkte inn i skjemaene. Når elevene har lært seg ord de kan bruke i setninger, kan dette settes sammen til korte fagtekster. 


Skriving er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og dermed er alle lærere også skrivelærere. Fokuset her er særlig rettet mot aktiviteter som øker minoritetsspråklige elevers ordforråd og begrepsinnlæring i relevante faglige sammenhenger. De konkrete tipsene i lenkene over, kan fungere som støttende rammer for elevene. Dette er i tråd med prinsippene for god skriveopplæring: 

  1. La elevene skrive mye, ofte og faglig.
  2. Bruk underveisvurdering for læring. 
  3. Gjør elevene til strategiske skrivere.
  4. Bruk rammer som støtte i skriveopplæringa. 
  5. Snakk om skriving i klasserommet.
Til toppen