Minoritetsspråklige elever i videregående skole – god språkopplæring i alle fag

Vi har mange minoritetsspråklige elever i den videregående skolen i dag. De har med seg ulike morsmål, ulik kulturell bakgrunn og ulike historier inn i vårt møte med dem i klasserommet.

Å se disse elevenes ulike sider og tenke på deres bakgrunn som en verdifull ressurs, er noe vi kan bli flinkere til. 


God språkopplæring i alle fag

Vi har laget en videoforelesning som er rettet mot det praktiske arbeidet i klasserommet. Mange elever som har rett til særskilt språkopplæring, trenger mye mer støtte enn noen få timer i uka med tett oppfølging. Når lesing, skriving og muntlighet betones som grunnleggende ferdigheter i alle fag, er det også slik at alle lærere er språklærere. For at vi skal lykkes med å gi god og målrettet språkopplæring til minoritetsspråklige elever, må vi jobbe systematisk og eksplisitt - sammen!


Forskning - regelverk - kartlegging - læreplanarbeid - eksamen

Vi har også laget en videoforelesning for å skape oversikt over hva slags regler som gjelder for minoritetsspråklige elever i videregående skole. Vi kommer inn på hvilke komponenter som inngår i god og hensiktsmessig kartlegging av elevens ulike sider. Prinsipper som går igjen i læreplaner spesielt rettet mot minoritetsspråklige, kan overføres til arbeidet med tilpasset opplæring og konkretisering av kompetansemål i andre fag. Her kommer vi med noen forslag til hvordan dette kan gjøres.  


Nyttige lenker og skjema

Vi har samlet alle relevante lenker i slutten av denne ressursen. I veiledningen til læreplanene for språklige minoriteter er det mange gode tips om hvordan man kan jobbe med effektiv språkopplæring, og Utdanningsdirektoratet har dessuten mange nyttige forslag. Vi har lagt ved alle skjema som er nevnt i videoforelesningene i et eget hefte med eksempel på hvordan dette kan brukes. Du laster det ned her.

 


 

Lenkesamling

 

Til toppen