Sommerminner

Gir du elevene dine i oppdrag å skrive fra sommerferien? I denne ressursen viser vi hvordan elevene kan inviteres til skriving – uavhengig av hvor sommeren ble tilbrakt og hva de opplevde.

Å gi elevene i oppgave å skrive fritt fra sommerferien kan være et stort og overveldende skriveoppdrag. Det kan være utfordrende å huske alt en har opplevd, og det kan lett oppstå et press rundt hvem som har hatt den «flotteste» ferien. I tillegg har slike tekster en tendens til å bli både oppramsende og litt kjedelige i formen.

Det kan derfor være mer formålstjenlig å la elevene plukke ut ett gyllent øyeblikk eller å be dem beskrive en liten del av sommeren sin. Sommerens beste is eller steinene en fant på stranda kan være minner som danner et godt utgangspunkt for en tekst. Her passer det godt å samtale med elevene om hvilke grep man kan ta for å «utvide øyeblikket» og hvordan en aktivt kan benytte sansene for å beskrive et sted eller en spesiell stemning.

Ved å avgrense skriveoppgaven blir det lettere for alle elevene å mestre den. I det følgende viser vi ulike måter å jobbe med sommerminner på. «Skoboka» er utført på femte trinn, teksten fra Namsskogan Familiepark er skrevet av en gutt på fjerde trinn, og turistbrosjyren fra Alta er designet av en femtetrinnselev. Med enkle grep kan alle oppleggene tilpasses yngre eller eldre elever.

 

Skoboka - en beskrivende tekst  

Denne skriveoppgaven starter med en idémyldringsaktivitet der elevene lager ei liste over hva de har gjort i sommerferien sin. Eksempler på gylne øyeblikk kan være opplevelser knytta til teltturen i hagen, til noe som skjedde på sommer-SFO, at nabokatta fikk kattunger eller til sommerens beste is. 


Elevene deler så lista si med sidemannen.

 

Deretter velger elevene ett sted eller en hendelse fra lista som de vil skrive en tekst om. Elevene får i oppdrag å beskrive stedet eller hendelsen ved hjelp av sansene; syn, hørsel, lukt, smak og følelser. Før elevene starter selve skrivinga er det viktig å samtale med dem om hva som kjennetegner gode beskrivelser. Repeter gjerne hva et adjektiv er, og gi gjerne noen eksempler på hvordan adjektiv kan benyttes i en tekst. Kan beskrivelser utformes ved hjelp av andre ordklasser også? Her ligger det et potensial i at læreren modellerer ulike måter å beskrive på. Dette kan gjøres ved å skrive «live» på tavla foran elevene. 

Når elevene er ferdig med teksten sin, skal en medelev lese den og gi respons. Brukes det adjektiv? Er alle sansene tatt i bruk? Er stedet eller hendelsen levende beskrevet slik at en kan se det for seg? Er det noe som er uklart i teksten? Har leseren noen innspill til hvordan teksten kan forbedres? Tekstene bearbeides på bakgrunn av responsen som er gitt. Læreren er tett på elevene mens de skriver og kan gi fortløpende støtte underveis i skrivinga. Hun kan også oppmuntre til en siste språkvask av teksten før den skal publiseres.

 

 

Teksten skrives så inn i en «sko». På den ene siden tegnes skoene og på den andre siden står teksten. Sluttproduktet blir ei «skobok» med minner fra sommerferien. Elevene leser bøkene for hverandre før de henges opp i klasserommet.

 

    

Slik lager man skoboka:

  1. Brett et A4ark dobbelt på langs.
  2. Sett den ene foten oppå arket slik at innsiden av foten går langs bretten.
  3. Tegn rundt foten, men la bretten være hel.
  4. Klipp ut foten i det doble arket, uten å klippe i bretten.
  5. Brett ut og tegn et par sko på utsiden.
  6. Skriv inn teksten på innsiden.

       

Tekst om tur til Namsskogan Familiepark

Dette opplegget starter også med at elevene skriver ei liste over hva de har gjort i ferien. Lista kan inneholde steder de har vært, ting de har gjort og personer de har vært sammen med.
Elevene velger ett av punktene fra lista si som de vil skrive mer om. De skal konsentrere seg om å beskrive akkurat det stedet, den hendelsen eller den personen. Hva skjedde? Opplevde du noe gøy, rart eller spennende? Hva følte du?

Det er lurt at elevene skriver et utkast først, slik at de kan få respons og bearbeide teksten før den skal presenteres. Den ferdige teksten føres inn på et ark og elevene tegner en passende illustrasjon til teksten de har skrevet. Til slutt leses tekstene høyt og henges opp til utstilling i klasserommet.

 

 

 

Turistbrosjyre – en autentisk skriveoppgave

Elevene kan også designe en turistbrosjyre fra et sted de besøkte i sommerferien. Her er det ingenting i veien for at det er tettstedet der elevene bor som er turistdestinasjonen. Turistbrosjyrer er mye brukt innen reiseliv og vil være en autentisk skriveoppgave for elevene. Det kan være fint å vise elevene ulike modelltekster som synliggjør samspillet mellom illustrasjoner og den presise, kortfatta verbalteksten som karakteriserer brosjyren som sjanger.

 

 

Denne brosjyren printes ut og brettes som et «trekkspill». Du finner mal og vurderingskriterier for skriveoppgaven på naturfag.no

Til toppen