Digitale verktøy i barnehagen

Mestring og glede er en forutsetning når vi holder på med digitale verktøy.

Kirketunet barnehage har forsket kreativt og aktivt på digitale verktøy siden 90-tallet. Nye og spennende ting har dukket opp underveis, og nå er pedagogisk bruk av verktøyene forankret i planverket deres.

Rammeplanen for barnehager sier blant annet:

”Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”.

På IKT-senterets barnehageside finner dere mer om hvordan Kirketunet barnehage har jobbet med digitale verktøy.


I arbeid med digitale verktøy i barnehagen er det først og fremst snakk om å få til en god og pedagogisk prosess hvor flere verktøy kan være medvirkende.

Se også hvordan man kan jobbe med digital fortelling i barnehagen.

Til toppen