Mål og møteplasser

I dette informasjonsheftet vil vi vise hvordan arbeidet med læringsressurser kan gjøres på en systematisk måte for å nå målene med FYR.

FYR er et stort, omfattende og langvarig nasjonalt prosjekt. Målet er at flere elever skal fullføre på yrkesfaglige studieprogram. Elevene skal komme ut av skole og læretid med en solid fagkompetanse for framtida, som stolte fag-arbeidere og aktive medborgere i samfunnet. 

For å nå målene trenger vi læringsressurser som binder programfag og fellesfag sammen. Spennende og flotte læringsressurser er lagt ut på NDLA og kan brukes som de er, eller som inspirasjon for lærerteam som vil lage egne undervisningsopplegg. 

I dette informasjonsheftet vil vi vise hvordan arbeidet med læringsressurser kan gjøres på en systematisk måte for å nå målene med FYR. Læreplanene er forankringen. Kompetansemålene i norsk er gjengitt i sin helhet, og vi viser hvordan vi kan stille noen relevante spørsmål når vi begynner å arbeide i tverrfaglige grupper. Samarbeid på tvers av fag er en forutsetning for FYR-arbeid. Læreplanene i programfag er ikke gjengitt i sin helhet. Noen eks-empler fra alle grunnkurs viser hvordan en kan lete etter kompetansemål som inviterer til samarbeid med norsklærer. Hovedpunkt fra formålstekstene er også tatt med for å vise at fagene har målsettinger ut over de spesifikke kompetansemålene i hver enkelt fagplan. Vi håper dette kan fungere som en oppmuntring til å nærlese fagplaner sammen. Avsnittene om grunnleggende ferdigheter i de enkelte fagene må også være med i dette arbeidet. 

Det kommer stadig ny og interessant litteratur for den som vil tenke mer rundt skole og undervisning. Under planlegginga av FYR-skoleringa har jeg latt meg inspirere av Ludvigsen-utvalget, som nå har levert utredningen «Elevenes læring i fremtidens skole» (NOU 2014:7). Inspirasjon og lærdom har jeg også hentet i Hilde Hiims bok «Praksisbasert yrkesutdanning», som ble gitt ut på Gyldendal Norsk Forlag AS i 2014.

Last ned PDF

Til toppen