Linjerespons

Linjerespons er en effektiv og god metode for å gi respons på elevtekster i plenum. 

Vurdering for læring

Linjerespons er en metode som er utviklet for å gi muntlig respons på elevtekster i plenum. Dette organiseres slik at elevene stiller på lang rekke, side om side, og leser hele eller deler av teksten sin høyt for resten av klassen. Etter hver lesning mottar eleven respons fra faglærer og medelever.

Alle stiller på lik linje

Det er et poeng at elevene står på linje og ikke foran eller bak hverandre. Her stiller alle likt og det kreves det samme av alle. Samtidig oppleves det gjerne tryggere å lese opp teksten sin uten å måtte se medelever i øynene underveis i lesningen.

Hvorfor linjerespons?

I en hektisk vurderingshverdag er dette en metode for å nå ut til alle elever så tidlig som mulig i skriveprosessen. Ved at tilbakemeldingene er tilgjengelig for alle, kan du som lærer demonstrere eksemplarisk respons der du for eksempel tar i bruk metaspråk og knytter responsen opp mot vurderingskriterier. Elevene får på sin side trening i å lytte til, samtale om og gjenfinne kvaliteter i ulike tekster. I sin tur kan elevene gjennom å lytte til andres tekster og fellesresponsen, få nye ideer til egen skriving. Når vi også vet at respons må være en dialog mellom responsgiver og skriver, er dette en ypperlig metode for å sikre at responsen blir forstått.

Har du også lest?

Til toppen