Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring

Skrivesenteret og Lesesenteret samarbeider om et videreutdanningstilbud for lærerspesialister i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.

Dette er et toårig samlingsbasert studium på masternivå på 60 studiepoeng, og studiet kan bygges ut til en erfaringsbasert master med ytterligere 30 studiepoeng.

Lærerspesialistfunksjonen er opprettet for lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de fortsetter å stå i klasserommet. I følge beskrivelsen i rammeverket for lærerspesialistfunksjonen skal en lærerspesialist være faglig oppdatert innenfor skoleutvikling, fagdidaktikk og nyere undervisningspraksis, og de skal ha ansvar for å bidra til den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole (Regjeringen.no). Gjennom studiet vil lærere videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet. De som fullfører lærerspesialiststudiet i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring vil slik være bedre kvalifisert for å søke lærerspesialiststillinger i skolen.

Her kan du lese mer om studiet. 

Artikkelen «Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land» gir et innblikk i erfaringene til tidligere studenter på studiet og belyser hvordan en lærerspesialist kan utøve lederskap. Her kan du lese flere nyhetssaker om lærerspesialiststudiet fra Lesesenteret

Til toppen