Lærerskolering for videregående skole 2015

Foredrag og materiell fra skoleringen

Skolering lesing og skriving

Foredragsholdere

Læringsledelse

Inger Bergkastet
 

Dag 1:
Lesing og skriving

Lesesenteret
Haugaland videregående skole
Sandnes læringssenter

Dag 2: 

Å lede gode skriveprosesser (presentasjonen)

Artikkelen: Fem prinsipper for god skriveopplæring
- Film om skrivestrategier
- Artikkelen: Fem teser om funksjonell respons
- Videorespons
- Linjerespons

- Ressurshefte om argumenterende skriving
- Modelltekst: Skal vi ha en leksefri skole?
- Språkbasert undervisning (film)
Språket bär kunnskapen (film)

Ressurshefte: Å lede gode skriveprosesser

- Brosjyre
- Fra novelle til film (adaptasjon)

- Skylappjenta (undervisningsopplegg)
- Skylappjenta (film)

Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa

Skrivesenteret

Vibeke Lorentzen og Iris Hansson Myran

Til toppen