Lærerens modelltekst i psykologi

I videoressursen under viser en psykologilærer på vg3 hvordan hun går fram når hun skal løse eksamensoppgaven som ble gitt våren 2018. Nederst på sida finner du lenke til den ferdige teksten med og uten kommentarer.

Når elever skal lære å skrive bedre tekster, kan det være nyttig at læreren modellerer skriveprosessen for elevene og bruker modelltekster som utgangspunkt for samtale om teksten elevene skal skrive. I videoen under modellerer psykologilærer Bente Hermstad hvordan elever kan arbeide på forberedelsesdagen og på selve eksamensdagen i psykologi. Eksamenssvaret som læreren har skrevet, kan brukes som modelltekst for elevene og kan være utgangspunkt for samtaler om kva som kjennetegner gode svar på eksamensoppgaver i psykologi.


Oppgave

Tema: Digital kommunikasjon. 

Oppgave: Drøft hvordan bruk av sosiale medier kan påvirke ungdoms psykiske helse. 

Kommentar: I besvarelsen skal du bruke minimum toav kildene fra forberedelsesdelen. Du kan også bruke andre kilder, i tillegg til disse. Kildene du bruker, skal bidra til å belyse ulike perspektiver på problemstillingen. 

Når du drøfter, skal du bruke relevant fagstoff, psykologiske begreper, teorier og modeller i argumentasjonen. 

I videoforelesninga forklarer psykologilæreren hvordan hun går fram når hun skal løse denne eksamensoppgaven. Under finner du lenker til teksten hun har skrevet og den same teksten med kommentarer. Forberedelsesdel og eksamensveiledning kan lastes ned fra Udir.no


 

Illustrasjonsfoto: affen ajlfe / Public domain
 

Til toppen