Kurs: Skriving i samfunnsfaglige programfag på VGS

Kurset er fulltegnet!

Sted

Park Inn by Radisson Oslo Airport (gangavstand fra terminalen).


Tid

Tirsdag 26. september 09.00-16.00.
 

Målgruppe

Lærere i VGS som underviser i programfagene psykologi, historie og filosofi, sosialkunnskap og/eller politikk og menneskerettigheter.
 

Arrangør

Skrivesenteret, v/Kjersti Rognes Solbu og Irene Brendehaug.

For spørsmål om programmet kontakt: kjersti@skrivesenteret.no / mobil 930 67 693.
 

Beskrivelse

Programfagene psykologi, historie og filosofi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter er alle omfattende fag der mange elever blir trukket ut til krevende skriftlige eksamener.

Kunnskapsløftet slår fast at alle lærere er skrivelærere. Elevene skal lære å skrive de teksttypene som er relevante og spesifikke for de ulike fagene, og disse er det faglæreren som er ekspert på. På dette kurset ser vi nærmere på hva som kjennetegner de gode skriftlige elevsvarene i de ulike samfunnsfaglige programfagene.

Skriving brukes ofte til å dokumentere hva elevene har lært, men skriving er også en måte å utvikle kunnskap på. Dersom elevene får skrive mye og målretta  i undervisninga, lærer de også faget bedre. På kurset får du også noen praktiske tips til hvordan skriving kan brukes i læringsarbeidet.
 

Program

                   
09.30-10.30       Hva er fagspesifikk skriving? v/Kjersti Solbu
10.30-11.30 Arbeid i grupper med eksamenssvar
11.30-12.30 LUNSJ
12.30- 13.30 Arbeid i grupper med eksamenssvar
13.45-14.30 Praktiske eksempler v/Irene Brendehaug.
Lektor Irene Brendehaug viser hvordan hun har jobbet med skrivehandlingene «gjer greie for», «drøft» og «drøft og ta stilling til» i Historie og filosofi.
14.30-15.30 Diskusjon og oppsummering

 

Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjema til venstre på denne siden. 

I tillegg må du også legge til i feltet for «Andre opplysninger»:

1. Undervisningsfag (flere valg mulig):

  • Norsk
  • Historie og filosofi
  • Psykologi
  • Sosialkunnskap
  • Politikk og menneskerettigheter.


2. Har du sensorerfaring?

  • Jeg har sensorerfaring / Jeg har ikke sensorerfaring
  • hvis ja, fra hvilket fag.
     
Til toppen