Kurs: Nyttig skrivekompetanse i norsk på yrkesfaglige programområder

Kurs for norsklærere på YF.

Sted: Park-Inn hotell Gardermoen.

Tidspunkt: Torsdag 26.april 2018 fra 10.00 til 16.00.

Kursholdere: Sonja Arnesen og Ingrid Metliaas.

 

På kurset arbeider vi med skrivehandlinger som elevene har bruk for i norskfaget, og som har overføringsverdi til yrkesfaget. Hva mener vi når vi ber elevene om å beskrive, å reflektere, å argumentere eller å drøfte? 

Vi arbeider også med skriveprosessen, metoder og støttestrukturer og revisjonskompetanse.

Det blir et oppfølgingskurs den andre uka i september. Det går an å være med på bare den ene dagen, og påmeldinga gjelder bare for den.

Påmeldingsfrist tirsdag 13.mars.

 

Til toppen