Fagovergripende skriving på yrkesfag

Denne siden inneholder presentasjoner fra kurset «Fagovergripende skriving» som Ingrid Metliaas og Sonja Arnesen gjennomførte i 2018. Målgruppa er lærere som underviser i norsk og programfag på YF.

Lærere i både norskfaget og programfagene på yrkesfag har ansvar for å utvikle elevenes lese- og skriveferdigheter. Med det som utgangspunkt har vi definert tre ulike skrivehandlinger som elevene har bruk for både i norskfaget og i programfagene:

  • Å beskrive/ gjøre rede for  
  • Å argumentere/ overbevise
  • Å reflektere

Presentasjonene under belyser hva som forventes av elevenes skriving når ulike instruksjonsverb blir brukt i læreplaner, eksamensoppgaver og skriveoppgaver i skolen.  Kursholderne viste hvordan læreren kan gi systematisk respons på elevenes skriving og hvordan skriving kan bli en fagovergripende ferdighet. 

 

Presentasjoner

Innledning

 - Å beskrive

Å overbevise
Å reflektere

 

Tekster til gruppeoppgaver
Eksempel – å gjøre rede for dikt
Helsedirektoratet kampanjeannonse
Rapport etter utplassering
Å skrive et refleksjonsnotat
- Rapportmal TIP

 

Anbefalt tilleggslitteratur
Argumenterande skriving (nynorsk)
Argumenterende skriving (bokmål)
Skriving i FYR
Treffsikker undervisning
Multimodalitet
Til toppen