Korleis laga nye ord?

Eg har tre ord i namnet mitt! Kva er samansette ord?

Denne vesle animasjonsfilmen handlar om Kråkebollebilly. Han er, som namnet seier, ein kråkebolle. Filmen leikar seg med ord, og sjåarane får sjå korleis ein kan laga nye ord ved å setja saman to eller fleire ord.

Ein slik måte å leike seg med bokstavar og ord på er heilt i tråd med rammeplanenens føringar om å støtte barnas leik med og utforsking av skriftspråket (Rammeplan 2017, s. 48).

 


 


Refleksjonsspørsmål

  • Korleis kan du la barna leike med ord både munnleg og skriftleg?
  • Korleis kan du ta leggje til rette for at barna får vareierte opplevingar, utfordringar og erfaringar med skriftspråk i barnehagen?

Ressursen er laga av Nynorsksenteret.

Rammeplan for barnehagen 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen