Konferanse om ny rammeplan for barnehagene

Men hva er nytt i den nye rammeplanen, og hva sier den om arbeid med kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen?

Språk og språkarbeid i barnehagen

Onsdag 18. oktober 2017 inviterer Lesesenteret og Skrivesenteret til rammeplankonferanse.

På konferansen fokuseres det først og fremst på barnehagens arbeid med språk, kommunikasjon og tekst, men også på barnehageeiers ansvar og på hvordan barnehagen kan arbeide med kompetanseutvikling blant de ansatte.

 

I Rammeplanen (2017) står det blant annet at personalet skal invitere til utforsking av både muntlige og skriftlige språk, og at barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerighet, bevissthet og utvikling.

Hva betyr dette for barna, og for personalet i barnehagen? Hvordan påvirker føringene som gis i Rammeplanen barnehagehverdagen? Dette er noen av temaene som vil bli løftet frem på konferansen. Les hele programmet her.

Tid: Onsdag 18. oktober 2017

Sted: The Cube konferansesenter, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Pris: Konferansen er gratis (reise og evt. overnatting må betales av konferansedeltakerne)

Informasjon og Påmelding: Klikk her for påmelding

Målgruppe: Konferansen retter seg mot barnehagelærerne, barnehageledere, barnehageeiere og fylkesmenn.

Til toppen