Argumenterende skriving: Ønskeliste

I denne ressursen kan elevenes gaveønsker brukes som motivasjon for argumenterende skriving.

Formålet med denne skriveoppgaven er at elevene skal trene på muntlig og skriftlig argumentasjon i form av å skrive ønskelister der de argumenterer for hva de ønsker seg og hvorfor de gjør det. Gangen i et slikt opplegg kan se slik ut:
 

Før skriving

Timen kan starte med idémyldring og diskusjon rundt gaver. Hva ønsker du deg til jul (eller bursdag), og hvorfor? Lag gjerne et felles tankekart der alle elevene får komme med forslag.

Videre leser og undersøker læreren eksempelteksten/modellteksten sammen med elevene for å identifisere tekststrukturer og språklige kjennetegn. I arbeidet med å skrive egne tekster trenger elvene ofte hjelp til å se for seg hvordan tekstene de skal skrive kan se ut. Ved å bruke modelltekst synliggjør vi for elevene hva som er målet med skriveoppgaven.

Før skrivingen av utkast lager lærer kriteriene sammen med elevene. Forslag til kriterier kan være: navnet ditt, hva du ønsker deg, hvorfor du ønsker deg det og en illustrasjon som passer til teksten.
 

Under skriving

Elevene arbeider selvstendig med å planlegge og skrive utkast til ønskelista si. Underveis i skrivingen vil elevene ha ulikt behov for støtte, og hele skriveprosessen bør derfor foregå på skolen. Før den den siste revideringen starter, kan eleven gi respons på hverandres tekster på bakgrunn av kriteriene.

Hvilke kriterier som skal ligge til grunn i språkvasken, tilpasses hver enkelt elev.

Teksten ferdigstilles ved at teksten føres inn på eget ark. Som variasjon kan teksten også skrives på data. Lag gjerne en illustrasjon til presentasjonen.

 

Etter skriving

Teksten kan gis som leselekse der oppgaven er å lese høyt for en voksen. Tekstene presenteres i klassen/henges opp i klasserom eller i garderobe/gang.
 

Modelltekst

Til toppen