Tipshefte I skrivende stund

Tipsheftet I skrivende stund gir tips om ulike aktivitetet som egner seg i en førskrivingsfase. Det er viktig å gi elevene emnehjelp før de skal skrive egne fagtekster.

Klikk for å laste ned
Til toppen