Filosofen Sokrates

Skriving som redskap for refleksjon og læring i KRLE.

  «The Death of Socrates»

Hellas er kjent for sine filosofer og to av de mest kjente er Sokrates og Platon. Denne ressursen viser hvordan tenkeskriving kan brukes som utgangspunkt for filosofiske samtaler. Den viser også hvordan skriverammer kan brukes som støtte for å gjenfortelle en historie.


Mål for undervisningsopplegget er:

 • å bruke tenkeskriving for å reflektere
 • å vite hva en filosof er
 • å vite hva filosofiske spørsmål er
 • å kunne gjenfortelle historien om filosofen Sokrates


Filosofiske samtaler

Under en filosofisk samtale lærer elevene å lytte til andres meninger, begrunne egne valg og å være kritisk til det de selv hører og tenker. Filosofiske samtaler er en arbeidsform som setter barnas spørsmål, erfaringer og tanker i sentrum. På denne måten blir elevene aktive deltakere i sin egen læringsprosess. I filosofi er det spørsmålene og de svarene vi selv greier å komme fram til som er viktig.

En beskrivelse av opplegget

 • Tenkeskrive i tre minutter: Vet vi alltid hva som er rett?
 • Dele med sidemannen ved å fortelle om eller lese det man har skrevet.
 • Ut i fra denne samtalen skal læringsparet velge ut noe som deles i plenum
 • Læreren skriver ned elevenes påstander, tanker og spørsmål
 • Læreren snakker med elevene om hva en filosof er og hvilken rolle en filosof hadde i samfunnet på denne tida
 • Læreren leser historien om Sokrates høyt for elevene
 • Etter høytlesingen leder læreren en samtale om hvem Sokrates var og hva han gjorde
 • Læreren modellerer hvordan elevene skal finne sentrale ord og setninger som skal hjelpe dem med å huske historien om Sokrates
 • Elevene får i oppgave å plukke ut ord og setninger som de skal fylle inn i et boksskjema. Elevene kan gjerne jobbe sammen to og to. Gjennom å samskrive får de brukt språket aktivt
 • Elevene skal bruke skriverammen som støtte  for muntlig gjenfortelling av historien om Sokrates
 • Som avslutning tenkeskriver elevene rundt dette filosofiske spørsmålet: Hvorfor er det viktig å stille spørsmål?


  Eksempel på skriverammer: boksskjema.


Her er noen eksempler på bøker som er gode å bruke som utgangspunkt for filosofiske spørsmål og samtaler med barn.

Sokrates og pappa
av Einar Øverenget
På månen spiser de kameler
av Vera Micaelsen
Sokrates og pappa av Einar Øverenget På månen spiser vi kamerer av Vera Micaelsen


Forslag til videre jobbing

 • Skrive sammendrag med boksskjema som utgangspunkt
 • Skriv en beskrivelse av Sokrates, bruk gjerne ulike bilder og tegninger av Sokrates som inspirasjon
 • Hvilke spørsmål ville du stilt Sokrates om du hadde møtt han? Lag gjerne disse spørsmålene sammen med en medelev
 • Lage en tegneserie om livet til Sokrates

 

 


Bildet «The Death of Socrates» av Jacques Louis David kan du lese mer om her.

Til toppen