Hva sier sebraen?

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i boka «Hva sier reven?» av Ylvis.


Elevene skal kunne:

  • Skrive en tekst med to vers og et refreng, der adjektiv og verb blir brukt på en hensiktsmessig måte (fargerikt og presist språk)
  • Gi respons på en medelev sin tekst

Formålet med oppgaven er at elevene skal lage hver sin dyrebok som de skal presentere for resten av klassen.

 

(Undervisningsopplegget er utarbeidet av Grethe Viken Moksnes, lærer på andre trinn på  Charlottenlund barneskole).
 

Til toppen