Hva er en multimediepresentasjon?

Dette lurer også elevene på, og derfor må vi vise fram gode eksempler på slike presentasjoner.

Multimediepresentasjoner består av flere meningsbærende ressurser som for eksempel skriftlig verbaltekst, bilder, symboler, film og lyd. Presentasjonene kan lages ved hjelp av for eksempel PowerPoint og Prezi, og elevene kan enkelt ta bilder og gjøre film- og lydopptak ved hjelp av mobiltelefonen.

I kunst og håndverk er det et krav til å lage multimediepresentasjoner som dokumenterer eget arbeid. En slik bearbeiding av en praktisk aktivitet fungerer som en støtte for elevenes læring i faget kunst og håndverk. Samtidig gir dette læreren et godt innblikk i hvordan elevene har løst arbeidsoppgaven. Presentasjonen blir slik en støtte for læreren når han skal veilede elevene i faget.

I denne ressursen finner du en modelltekst til en multimediepresentasjon som dokumenterer arbeidsprosessen med å hekle ei lue. Slike presentasjoner er også aktuelle i andre fag som for eksempel valgfaget design og redesign. For at elevene skal kunne dokumentere eget arbeid slik vi ser i denne filmen, trenger de å få se modelltekster før de setter i gang. Det er lærerens oppgave å tydeliggjøre for elevene hva som forventes av denne typen presentasjoner. Elevene må få vite at det er lurt å ta bilder og gjøre notater underveis, og ved å se slike modelltekster ser de hvordan de kan ta i bruk flere meningsbærende ressurser for å dokumentere og evaluere arbeidsprosessen. Ved å knytte skriving til en praktisk aktivitet på denne måten, får skrivinga et reelt formål og oppleves derfor relevant og meningsfull for elevene.

Til toppen