Multimodalitet i FYR - digitalt hefte

Innhold

 

Denne nettressursen om FYR og multimodalitet kalles et digitalt hefte for å reflektere at det utfyller heftet Multimodalitet. Samspillet mellom tekst, bilde og lyd (Metliaas & Mørk 2015). Det digitale heftet er bygd opp på samme måte som papirheftet, så det skal være enkelt å finne fram.  Papirheftet kan bestilles eller lastes ned gratis.

 

FORORD 

 3

INNLEDNING

 4

FAGSPRÅK OM MULTIMODALITET

 6

HVORDAN JOBBE MED MULTIMODALE TEKSTER

 9

FØRSTE FORSØK MED MULTIMODAL TEKSTSKAPING

11

Å UTFORSKE OG REDESIGNE MULTIMODALE TEKSTER

13

DOKUMENTASJON OG INSTRUKSJON

15

INFORMASJON

22

ARGUMENTASJON

25

TOLKING OG SKAPING

31

MULTIMODAL LYRIKKMONTASJE

KILDER

 

37

Til toppen