Hefte: Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen

Hvordan kan de voksne legge til rette for at barna får utforske skriftspråket som en naturlig del av barnehagens språkarbeid?

Det er behov for systematisk arbeid med språk, men ikke nødvendigvis som voksenstyrte og planlagte aktiviteter, skriver Iris og Heidi (Skrivesenteret) i dette heftet som er utgitt av Pedlex. 

Noen barn starter tidlig å vise interesse for språk, mens andre viser liten eller ingen interesse for skriftspråklige aktiviteter. Barnehagen må derfor legge til rette for at barna skal få utforske skriftspråket som en naturlig del av barnehagens språkarbeid. De voksne må være til stede, de må oppmuntre, anerkjenne og stille spørsmål. Barna må også ha tilgang til både litteratur og ulike former for skriveredskaper, som de kan ta i bruk som en naturlig del av leken eller i mer styrte og planlagte aktiviteter. 


Iris Hansson Myran, Kristin Green Nicolaysen (forlagsredaktør for Pedlex) og Heidi Sandø.

 

Barns utforsking av bokstaver og skrift er synliggjort i rammeplanen som blant annet løfter fram at personalet skal støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket. Det er derfor viktig at de ansatte i barnehagen har kunnskap om hvordan barn lærer språk. I dette heftet får du vite hvordan du kan legge til rette for at alle barn skal få oppleve mestring, samtidig som barna får utfordringer de kan strekke seg etter. 


 

I heftet er blant annet disse temaene omtalt: 

  • godt språkarbeid
  • tidlig og utforskende skriving
  • å arbeide med litteratur
  • overgang fra barnehage til skole
  • barnehagen som en lærende organisasjon.


Heftet kan bestilles fra nettsiden til Pedlex.

Til toppen