Halloween

Halloween er kommet for å bli, så hvorfor ikke bruke dagen til skriving i engelsk?

Å skrive tekster på engelsk er både spennende og utfordrende for mange. Halloween er en dag mange barn er opptatt av, og har et forhold til. Det er lov å bruke skumle ord og man kan utfolde seg i et univers av monstre og spøkelser. Dersom man tar utgangspunkt i en modelltekst, er det lettere for elevene å se for seg hvordan resultatet av skrivingen kan bli, og de får ideer til både innhold og form. Her er et undervisningsopplegg der elevene skal skrive sin egen halloweenfortelling. Fortellingen skrives inn i en bok, og elevene må både skrive og illustrere. De får god støtte fra modellteksten og skrivehjelper som utarbeides sammen med elevene. Opplegget er gjennomført på fjerde trinn.
 

Førskrivingsfase

Finn en engelsk barnebok som omhandler halloween som du skal lese høyt for elevene. Det kan være lurt å skanne inn sidene og vise dem på smartboard eller lignende slik at bildene og teksten er synlig for alle mens man leser. Forslag til bøker kan være Where`s My Mummy av Carolyn Crimi, eller Halloween Night av Marjorie Dennis Murray. Dersom man spør på biblioteket eller søker på Internett etter «Halloween books kids», får man mange tips. Denne ressursen tar utgangspunkt i boken Where`s My Mummy.


Idémyldring

Snakk med elevene. 
– Hva tenker dere når dere hører ordet halloween?
Lag tankekart på tavla.

– Hva tenker dere når dere hører ordet mumie? 
Lag tankekart på tavla.

 

Modelltekst

Les boken høyt. Etter høytlesningen så kan dere snakke om ulike deler av teksten og boken.

  • Hvilke skapninger møtte mumien?
  • Hva sa skapningene han møtte?
  • Hva gjorde skapningene han møtte?

Skriv inn det dere kommer frem til i et dokument på smartboard.

Etter dette kan elevene få vite at også de skal skrive sin egen halloween-bok på engelsk.

Hva kan elevene skrive om? Gjennomfør en felles idémyldring, og skriv idéene inn i et dokument på smartboard. Dette dokumentet kan også gjerne deles ut som skrivestøtte.

  • Hva slags vesen kan man skrive om?
  • Hva kan de ulike vesenene gjøre?
  • Hvilke ord kan man trenge for å skrive denne boken? 


Skrivefase

Elevene får utdelt en «tom» bok. Boken har ruter til illustrasjoner og linjer til å skrive på. Elevene må lage forside, og tegninger til hver side. Historien skal skrives på engelsk, men de velger selv om de vil skrive eller tegne først. Etter hvert som elevene spør om ord, og om hvordan ting skrives, kan læreren legge disse til i ordbanken på smartboarden.


 

For mange vil dette kanskje være den første gangen de produserer en større mengde tekst på engelsk. Det vil nok være stor variasjon på det de får skrevet. Noen vil ha en linje på hver side, andre skriver siden full. Det viktigste i dette undervisningsopplegget er at elevene får et møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur, at de får utvidet ordforrådet sitt, og at de får øve på å skrive korte tekster. Her er skriveglede stikkordet!

Undervisningsopplegget i sin helhet.

Til toppen