Teknologi- og industrifag: Planlegg og lag en instruksjonsvideo om hvordan en skal bruke skyvelæret

Digitale ferdigheter i Vg1 teknologi- og industrifag innebærer å kunne bruke digitale ressurser til å kommunisere, planlegge, produsere og dokumentere arbeidsoppdrag (LK2020). 

Oppgave:

Planlegg, skap og publiser en instruksjonsvideo på YouTube om hvordan en skal bruke skyvelæret eller et annet relevant verktøy i faget. 

Elevene kan gjerne jobbe i par. 

Videoen skal være en digital historie. Formålet med presentasjonen er at en YouTube-bruker skal kunne se videoen og lære å bruke skyvelæret basert på instruksjoner og bilder. Derfor må hvert skritt i prosessen være så tydelig at selv en som aldri har rørt en skiftenøkkel skal få det til.

Elevene bør levere manus til videoen i form av tekst og tilhørende bilder til læreren. Formålet med manus er å skape god struktur i den ferdige videoen og gi læreren mulighet til å veilede tidlig i prosessen mens det enda er lett å gjøre forandringer.

Elementer som bør være med:

 • Stillbilder av de ulike stegene i målingsprosessen.
 • En fortellerstemme som forklarer og kommenterer:
  • Framgangsmåte
  • De ulike bruksområdene og bruksmåtene for skyvelæren.
  • Presist språk med riktige faguttrykk på verktøydeler og teknikker.
  • Dersom oppgaven utvides til andre verktøy eller prosesser kan også følgende være naturlig: Arbeidsteknikker/-stillinger, vedlikehold, sikkerhet

Den digitale historien kan for eksempel lages i Photo Story 3 eller Screencast-O-Matic, og bør være maksimalt tre minutter lang.

Huskeliste for læreren

Førskrivingsfase:

 • Presenter modelltekster for manus og digital historie.
 • Diskuter hensiktsmessig innhold og bruk av virkemidler
 • Utarbeid vurderingskriterier i fellesskap
 • Del elevene inn i pargrupper
 • Be elevene planlegge hvor og når de skal ta bilder

Skrivefase:

 • Introduser tenkeskriving og samskriving for elevene.
 • La elevene tenkeskrive alene i to minutter om hvordan innledningen bør være.
 • Del ut denne skriverammen og la elevene samskrive øverst til venstre på arket i to minutter om hva innledningen skal inneholde. Gi dem deretter to nye minutter til å se for seg og tegne inn i den øverste boksen til høyre et mulig bilde fra innledningen.
 • Fortsett med ett minutt skriving, ett minutt tegning til filmens sju hovedbolker er fylt inn og elevene har ei skisse til dreiebok som dette.
 • La elevene få tid til å lage førsteutkast til manus og ta bilder.

Revisjonsfase:

 • Snakk med elevene om at det er strukturen som skal revideres nå, ikke småfeil.
 • La elevene vurdere seg selv på bakgrunn av gitte kriterier.
 • Lærer går inn i prosessen og gir støtte og veiledning.
 • Først når manus er revidert, begynner arbeidet med å sette sammen bilder og legge inn bildetekst.
 • Manus revideres underveis i prosessen når nye utfordringer melder seg.

Sluttføringsfase:

 • Elevene går over layout og rettskriving i manus og retter opp småfeil og gjør mindre justeringer i videoen.
 • Manus leveres inn, video publiseres på YouTube. Gjerne på en egen bruker for faget.
 • Sluttføringen feires, for eksempel med felles fremvisning av videoene.

Vurdering:

 • Lærer vurderer produktet på bakgrunn av vurderingskriterier, med eller uten karakter.

 

Materiale som hører til dette undervisningsopplegget:

Youtube-eksempel på digital historie om skyvelæret 

Manus til den digitale historien om skyvelæret

Skriveramme til dreiebok 

Konstruert eksempel på utfylt skriveramme for dreiebok

Til toppen