Grunnleggende ferdigheter i Restaurant- og matfag - Huskeliste

Punktvis oversikt over et undervisningsopplegg for Restaurant- og matfag Vg1. Grundig innføring i opplegget finnes her.

Oppgavetekst:

Planlegg, skap og publiser en instruksjonsvideo på YouTube om hvordan tilberede et måltid.

Jobb i par. Videoen skal være en digital historie. Formålet med presentasjonen er at en YouTube-bruker skal kunne se videoen og lage måltidet basert på instruksjoner og bilder. Derfor må hvert skritt i prosessen være så tydelig at også nybegynnere skal kunne lage retten.

I tillegg skal dere levere manuset til denne videoen i form av tekst og tilhørende bilder til lærer. Formålet med manus er å skape god struktur i den ferdige videoen og gi lærer mulighet til å veilede i tidlig i prosessen mens det enda er lett å gjøre forandringer.

Elementer som bør være med:

 • Stillbilder av arbeidsprosessen
 • Diskré lydeffekter hvis det bidrar til å tydeliggjøre instruksjonene.
 • En fortellerstemme som kommenterer:
  • Framgangsmåte
  • Oppskrift
  • En justert oppskrift (f.eks. redusere fra 3 til 2 porsjoner eller justere innhold av estetiske, økonomiske eller kostholdsmessige grunner.)
  • Lukt, smak og utseende
  • Hygieniske hensyn
  • Arbeidsteknikker eller arbeidsstillinger

Den digitale historien kan for eksempel lages i Photo Story 3, og bør være maksimalt fem minutter lang.

 

Huskeliste for læreren

Dette er kun en huskeliste til den praktiske gjennomføringen av undervisningsopplegget. En utfyllende gjennomgang av undervisningsopplegget og de ulike fasene finnes her.

Førskrivingsfase:

 • Presenter modelltekster for manus og digital historie.
 • Diskuter hensiktsmessig innhold og bruk av virkemidler
 • Utarbeid vurderingskriterier i fellesskap
 • Del elevene inn i pargrupper
 • Be elevene planlegge hva slags måltid de skal lage og hvor og når de skal ta bilder

Skrivefase:

 • Introduser tenkeskriving og samskriving for elevene.
 • La elevene tenkeskrive alene i to minutter om hvordan innledningen bør være.
 • Del ut denne skriverammen og la elevene samskrive øverst til venstre på arket i to minutter om hva innledningen skal inneholde. Gi dem deretter to nye minutter til å se for seg og tegne inn i den øverste boksen til høyre et mulig bilde fra innledningen.
 • Fortsett med ett minutt skriving, ett minutt tegning til filmens sju hovedbolker er fylt inn og elevene har ei skisse til dreiebok som dette.
 • La elevene få tid til å lage førsteutkast til manus, lage mat og ta bilder.

Revisjonsfase:

 • Snakk med elevene om at det er strukturen som skal revideres nå, ikke småfeil.
 • La elevene vurdere seg selv på bakgrunn av gitte kriterier. Se «Revisjonsfasen» her for eksempler. Lærer går inn i prosessen og gir støtte og veiledning.
 • Først når manus er revidert, begynner arbeidet med å sette sammen bilder og kommentarer.
 • Manus revideres underveis i prosessen når nye utfordringer melder seg.

Sluttføringsfase:

 • Elevene går over layout og rettskriving i manus og retter opp småfeil og gjør mindre justeringer i videoen.
 • Manus leveres inn, video publiseres på YouTube. Gjerne på en egen bruker for faget.
 • Sluttføringen feires, for eksempel med felles fremvisning av videoene.

Vurdering:

 • Lærer vurderer produktet på bakgrunn av vurderingskriteriene, med eller uten karakter.

Materiale som hører til dette undervisningsopplegget:

Youtube-eksempel på digital historie om å lage mat

Manus til Youtube-videoen

Skriveramme for dreiebok

Konstruert eksempel på utfylt skriveramme for dreiebok

Til toppen