Grøss og gru

Et skriveopplegg om spøkelseshus som passer godt om høsten, gjerne rundt Halloween...

Det sentrale i opplegget er ordvalg, hvilke ord trenger vi for å skrive om et spøkelseshus?

 

1. Høytlesing

I dette opplegget begynner vi med å lese høyt fra Sort magi av Peter Gotthardt. Det gjelder å komme i den rette stemningen.

 

2. Ordvalg 

Man trenger ulike ord til ulike tema. Hvilke ord og begrepet trenger man når man skal skrive om et spøkelseshus? Start en idemyldring sammen med elevene. Skriv ned ordene elevene kommer med på tavla (blod, mørkt, redd, hjertebank, edderkopp og så videre).

Vis elevene at skumle ord ikke bare er adjektiv, men også verb og substantiv.
Adjektiv: gammel, knirkete
Verb: å hyle, å skjelve
Substantiv: en skygge, et skjelett

 

3. Bilde som inspirasjon og skriveramme som støtte

Gi elevene en skriveoppgave, «Tenk deg at du MÅ gå forbi dette huset. Det finnes ingen annen vei». Vis frem et bilde av et skummelt hus på smartboarden eller lignende. Trekk for gardinene og fyll rommet med skumle lyder. Gjør et søk på «scary sounds» på for eksempel Youtube.

Bildet og bagrunnslydene er med på å skape en skummel stemning. Spør elevene om hva de ser, hva lukter de, hva hører de? Hva føler de når de ser bildet? Del ut en skriveramme som elevene kan fylle ut med stikkord. – Du skal hjem. – Du må gå forbi det verste huset i gata. Etter rundt fem minutter kan elevene dele idèer med hverandre. Disse ideene kan de så fylle inn i sitt eget skjema.

 

Etter dette kan læreren gjennomføre en felles deling på smartboarden.

 

4. Modelltekst

Nå kan snart elevene få bruke idèene de har skrevet ned i skjemaet sitt for å skrive en skummel historie, men først kan dere lese et eksempel på hvordan en slik historie kan være:

«

Et kaldt grøss går nedover ryggmargen din. Du ser deg nervøst rundt og ser portretter som stirrer på deg bak tykke lag av støv. Kaldt lys strømmer inn gjennom et sprukket vindu og kaster nifse skygger på vinduene. Etter hvert som du beveger deg innover i huset får du en følelse av at noen følger etter deg. Du ser deg rundt, men ser ikke annet enn tomme ganger og ansikter på bildene som stirrer på deg. Det er akkurat som at bildene snakker til deg,  «Gå tilbake», sier de. Du vet du burde snu, men noe trekker deg videre mot de mørke rommene.

Du kommer til et mørkt rom midt i huset. Skygger kryper rundt føttene dine og drar deg innover. I panikk strekker du deg etter lysbryteren og skrur den av og på, men rommet er fortsatt like mørkt. Frykten kommer smygende, og du vet det. Du er ikke alene...

»


5. Samtale om tekst

Inviter elevene inn i teksten. Hvilke ord har forfatteren brukt for å gjøre teksten spennende?

 

6. Skrive innledning og samtale

La elevene få starte med å skrive innledningen på sin egen grøsser. Etter rundt fem minutter kan noen av elevene få lese opp sine innledninger. Fortsett gjerne å samtale om tekst. Hvilke ord har han eller hun brukt for å sette leseren i riktig stemning? Deretter kan elevene få fortsette med skrivingen.

 

7. Del tekstene 

Til slutt kan elevene deles i grupper slik at de kan dele tekstene sine. Hver gruppe velger ut en tekst som skal leses for alle. Når de utvalgte tekstene leses, kan det gjøres i et mørkt rom med tente lys og musikk, eller lydfiler som passer. Grøss og Gru!

Tips! Man kan bruke dokumentkamera for å vise fram elevtekster og streke under ord som beskriver stemningen og samtale rundt disse.

 


 

Dette opplegget ble gjennomført på 3. trinn på Charlottenlund barneskole. Det var en vellykket time med stort engasjement og mye skriveglede. Det fenget alle! Det var spesielt gøy at også de som har problemer med å produsere tekst til vanlig, var motivert for denne oppgaven. Da føler vi som lærere at vi har lyktes.

Vi hadde først tenkt at dette opplegget kun skulle være en skrivetrening og ikke et større bokprosjekt, men elevene spurte i etterkant av timen om når de skulle få skrive ferdig historien. Vi tror derfor at denne oppgaven fortjener å ende opp som et skikkelig sluttprodukt og ikke bare som en halvferdig tekst i skriveboka.

Hvis dette skal være en tekst elevene skal jobbe mye med, vil det være naturlig å ha med kriterier, respons og så videre. Arbeidet kan også ende i et produkt, som for eksempel å samle tekstene i en bok.

 

Foto: rubyblossom.
Foto: houman_thebrave
Foto: Rebecca Searle

Til toppen