FYR-konferanse om fagfornyelsen i fellesfagene på yrkesfag

6. februar 2020 på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport.

FYR-prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) er avsluttet, men arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole skal fortsette. De nasjonale sentrene som deltok i prosjektet ønsker fortsatt å bidra til dette arbeidet. 

Målet med konferansen er å videreutvikle yrkesretting og relevans inn i skolenes arbeid med fagfornyelsen ved at lærere får anledning til erfaringsdeling og samarbeid.

Målgruppa for konferansen er fellesfaglærere og programfaglærere på yrkesfag, mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting på skolenivå og fylkesrepresentanter med ansvar for videregående opplæring, yrkesretting og relevans.


Det er viktig for utbyttet av konferansen at det deltar flere lærere og ledere fra samme skole. 

 

Sted og tidspunkt

Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal

Tidspunkt: Konferansen arrangeres torsdag 6. februar med tidsramme 09.30-15.30. Registrering fra 09.00.

 

Dekking av utgifter

Arrangør dekker konferanseutgifter. Skolene/fylkene må selv betale reiseutgifter, eventuell overnatting og vikarkostnader. Dersom deltakere har behov for overnatting, må dette ordnes selv.

Påmeldte deltakere som ikke møter, må betale dagpakke (eller du kan sende en kollega).
 

Program

Det vil bli både fellesøkter og fagspesifikke økter. Se skisse til program under. Endelig program sendes deltakerne på e-post. 

 

Påmelding

Konferansen er fulltegnet.

 

Påmeldingsfrist

Konferansen har plass til 100 deltakere. Påmelding er nå stengt.

 

Foreløpig program

09.00-09.30 Registrering og kaffe
09.30-10.15 Felles økt – fagfornyelsen, dybdelæring
10.15-10.30 Kaffepause
10.30-11.30

Parallellsesjoner (matematikk, naturfag, engelsk og norsk):
Tolkning av nye læreplanen på yrkesfag – muligheter og utfordringer

11.30-12.30 Lunsj
12.30-14.30 Parallellsesjoner fortsatt (matematikk, naturfag, engelsk og norsk)
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.30 Tverrfaglige tema på yrkesfag

 

Vel møtt alle sammen!

 

Til toppen