Fellesfag, yrkesretting og relevans - presentasjoner fra FYR-konferansen 04.12 2017

Skrivesenteret, Lesesenteret og Fremmedspråksenteret arrangerte FYR-konferanse på Gardermoen

4. desember 2017 arrangerte Skrivesenteret, Lesesenteret og Fremmedspråksenteret en FYR-konferanse på Gardermoen. Utdanningsdirektoratet var viktige bidragsytere til konferansen.

Det var 120 deltakere fra hele landet som fikk høre om prosessen med fagfornyelsen ved Anniken Hotvedt Sundby fra Utdanningsdirektoratet. Deretter snakket Lone Lønne Christiansen, FYR-ansvarlig i Utdanningsdirektoratet, om hvordan skape bærekraft i FYR lokalt i fylkene og på hver enkelt skole. Videre var det Unni Fuglestad fra Lesesenteret som informerte om Språkløyper som lokal kompetanseutvikling. Lisbet Brevik fra UiO snakket om yrkesfageleven som aktiv i egen språkutvikling, både i og utenfor skolen, spesielt knyttet til ferdigheter i lesing, bruk av lesestrategier, og opplevelse av relevans. Hele prorammet finner du her.

Etter pause var det to delte økter. I den ene økta fikk deltakerne høre om hvordan Heimdal videregående skole i Trondheim driver engelskundervisning på elektrofag med både brettspill og digitale spill. Karin Dahlberg Pettersen fra Fremmedspråksenteret presenterte en pedagogisk modell for dybdelæring i og om språk, der elevenes yrkesfag- og engelskkunnskaper integreres. I den andre økta presenterte Lesesenteret og Skrivesenteret noen av ressursene i Språkløyper som omhandler lesing og skriving på yrkesfag. Konferansen avsluttet med at deltakerne fikk diskutere hvordan de kan fortsette arbeidet med yrkesretting og relevans i eget fylke og på egen skole.

Konferansen ble tidlig fulltegnet, og flere av deltakeren har ytret ønske om årlige FYR-konferanser for å skape bærekraft for FYR.

Vedlagt finner dere presentasjonene fra konferansen.

 

   
Anniken Hotvedt Sundby og Lone Lønne Christiansen, Utdanningsdirektoratet  Arbeid med fagfornyelsen og bærekraft for FYR
Unni Fuglestad, Lesesenteret  Språkløyper som lokal kompetanseutvikling
Lisbeth Brevik, UiO  Med yrkesfageleven i sentrum
Jason Ready og Geir Haugen Viken, Heimdal vgs  Sømløs - spennende - fremtidsrettet!
Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret 

Språk- og teksttypeorientert skriveundervisning i praksis

Støle, Berge, Magerøy-Grande & Angvik, Lesesenteret og Skrivesenteret 

 

 


 

Til toppen