Frå novelle til teikneserie

I dette opplegget arbeider ein med nynorsk som sidemål gjennom lesing av novelle og nyskaping av novella i teikneserieformat.

 

 

 

 

 

 

 

Norskfaget skal motivere til lese- og skrivelyst både på nynorsk og bokmål. Dette undervisningsopplegget på åttande trinn syner korleis ein kan jobbe med å oppfylle sentrale kompetansemål i norsk, samstundes som ein utviklar skriving som grunnleggjande ferdigheit på sidemålet. Lesing, skriving og samtale om tekst går hand i hand i dette opplegget. Den uformelle skrivinga og den litterære samtalen fungerer som ramme og set tydelege spor i teikneseriane til elevane.

Last ned undervisningsopplegget: Frå novelle til teikneserie

Nynorsksenteret: Ressurssider teikneseriar

Til toppen