“The Snowman” - fra film til bildebok

I denne ressursen skal elevene gjøre filmen "The Snowman" om til bildebok.

Denne ressursen viser hvordan elevene kan presentere sin tolkning av en film ved bruk av tekst og illustrasjoner. I dette eksempelet brukes filmen «The Snowman» av Raymond Briggs. Målet med undervisningsopplegget er å lage ei bildebok basert på filmen. «The Snowman» er en fortelling om en gutt som lager en snømann som blir virkelig.
 

Beskrivelse av opplegget

En starter med å se filmen «The Snowman» i sin helhet, etterfulgt av at læreren leder en klasseromssamtale om filmens tematikk. Neste steg i prosessen er felles idémyldring og tankekart om hva filmen handler om. På denne måten får elevene snakket om innholdet og sine egne tanker og refleksjoner. Gjennom denne prosessen tolker gruppa filmen i fellesskap, og dette danner grunnlaget for teksten elevene skal skrive i bildeboka si.

Neste steg er å se filmen på nytt, denne gang med innlagte skrivestopp. Ved skrivestopp stanser læreren filmen og elevene skriver til bildet, eller til hva som har skjedd fram til bildet. Relevante spørsmål for å hjelpe elevene i gang kan være:

  • Hva tenker/føler gutten når han våkner og vet at den første snøen har kommet?
  • Hva har skjedd og hvorfor er gutten glad/lei seg?
  • ​Hva gjør snømannen når han er inne i huset til gutten?
  • Hva skjer på bildet eller hva skjer i filmen frem til dette bildet? 

Det skrives en tekst til hvert skrivestopp.

Elevene skal også lage en illustrasjon som passer til teksten, og dette arbeidet skal munne ut i ei bildebok. Under følger et forslag til skrivestopp, men læreren må velge antall skrivestopp ut fra elevenes skriveferdigheter. Opplegget kan egne seg godt som samarbeidsprosjekt der elevene får skrive tekster sammen. I samskriving er elevene en viktig støtte for hverandre, og samskriving er en god strategi for å skape motivasjon og mestring i skriveopplæringen. Selv om elevene skriver tekstene til skrivestoppene sammen, kan de likevel lage hver sin bildebok.

Som en del av prosessen bør læreren lese ulike bildebøker for å bevisstgjøre elevene på hvordan ord og bilde virker sammen.

  Forslag til skrivestopp

3.04
3.26
3.48
4.34
5.57
6.25
6.50
7.34
7.55
8.21
13.50
16.21
17.17
21.51
22.17
24.08
24.57
26.02
27.18

Går til vinduet og ser at det har kommet snø
Løper ned trappa
Han kler på seg i døra
Han begynner å kjede seg ute
Bygger snømann
Ser ut vinduet på snømannen sin
Han må legge seg for natta
Lister seg ned på stua
Oppdager at snømannen blir virkelig (kl 24.00)
Tar med snømannen inn
De finner på mye rart inne
Kjører rundt på motorsykkel
Flyver
Lander på Nordpolen
Møter julenissen
Danser og koser seg
Får gave av nissen
Kommer hjem igjen
Våkner neste morgen og snømannen har smeltet


Skriveramme

Skriverammen må tilpasses elevenes skriveferdighet, og det er viktig å huske på at skriverammene ikke må begrense elvenes skrivekapasitet. Skriverammen kan med fordel skrives ut i et større format (A3), eller gjøres om slik at det blir god nok plass til å skrive.


 

I eksempelet har elevene skrevet en tekst til skrivestoppet, og de har laget en illustrasjon til teksten. Etterpå ble tekstene skrevet på data. Verbaltekst og illustrasjoner ble satt sammen til en bildebok. Her er et eksempel på hvordan elever på andre trinn har løst oppgaven med å gjøre film om til bildebok.


 

Når elevene har skrevert ferdig teksten, tatt språkvask og laget illustrasjoner, ferdigstilles bildeboka. Bøkene kan stilles ut i klasserommet, på biblioteket og leses for andre elever.


På hvilken måte kan du bruke «The Snowman» i ditt klasserom? Her er flere eksempler på oppgaver knyttet til fagene KRLE, norsk og engelsk.

Adaptasjon til tegneserie


Tenkeskriving i kunst og håndverk

Til toppen