Film: Veiledet skriving med de yngste

Filmen viser en lærer som veileder elever i en skriveprosess.

Temaet for økten er feiringen av de første hundre dagene på skolen. Denne filmen er en del av en større ressurs om veiledet skriving.

Til toppen