Film: Oppdagende skriving i barnehagen

Oppdagende skriving er en arbeidsform der det legges til rette for at barn kan oppdage skriftens lydprinsipp ved å få eksperimentere med egen skriving før de formelt har lært seg alle bokstavlydene.

Ved å respektere at selv den mest skriblende skrift har et budskap som kan leses, bekrefter vi for barnet at skriving er et redskap for kommunikasjon. Filmen Å oppdage skriften viser hvorfor og hvordan man kan legge til rette for et godt og variert språkarbeid i barnehagen.

Refleksjonsspørsmål med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (kommunikasjon, språk og tekst):

1. Hvordan vil dere arbeide for å støtte barns lek med og utforsking av skriftspråket?

2. Hvordan tilrettelegger dere for et variert språkmiljø på egen barnehage?

3. Hvordan bidrar deres barnehage til at barn leker med språk, symboler og tekst?

Relevant artikkel: Skribling er bra for lesing

Til toppen