Film: Om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole

Hvordan utvikler barns språklige bevissthet seg? Og hvordan løfte fram barns tidlige skriving som en viktig del av språkarbeidet?

I filmen Om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole møter dere Marit Semundseth, førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun gir et innblikk i hvordan barns språklige bevissthet utvikles, og løfter fram barns tidlige skriving som en viktig del av språkarbeidet i barnehagen.

 

Refleksjonsspørsmål med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

1. Hvordan bidrar deres barnehage til stimulering av:

  • språklig nysgjerrighet?
  • språklig bevissthet?
  • språkutvikling?

2. Hvordan vil dere arbeide med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst for at barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer?

Til toppen