Fellesfag - yrkesretting - relevans

FYR-prosjektet er avsluttet. Etter fem års intens aktivitet med kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling av undervisningsressurser, går arbeidet med yrkesrettet og relevant undervisning i fellesfag på yrkesfaglige studieretninger (YF) over i en annen fase. 

Grunnleggende språkferdigheter

Skrivesenteret, i samarbeid med Lesesenteret, har hatt ansvar for norskfaget i FYR. Samarbeid mellom yrkesfaglige programområder og fellesfaget norsk blir ofte knyttet til arbeid med de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og muntlighet, og de multimodale tekstene er en viktig del av arbeidet med tekstforståelse og tekstskaping. Relevant undervisning bygger på forståelsen av at hvert fag, også de praktiske fagene, har sine fagspesifikke tekster og sitt eget språk. 

 

Felles, kryssende og parallelle kompetansemål

Læreplanen i norsk inspirerer til samarbeid mellom norskfaget og elevenes programfag. Samarbeidet kan foregå som store og små fagovergripende prosjekt, eller en kan velge å arbeide parallelt med tema som er relevante for begge fag. Undervisningsressursene som er laget for FYR, åpner for ulike typer samarbeid. 

 

Undervisningsressurser

Undervisningsressursene i FYR er utviklet i et samarbeid mellom FYR-koordinatorene i norsk og Skrivesenteret. Disse kan lastes ned i lenkene nedenfor. 

1. Mål og møteplasser

Heftet «Mål og møteplasser» er utviklet for bruk på de store skoleringssamlingene i FYR. I heftet viser vi hvordan tverrfaglig undervisning kan gjøres på en systematisk måte. Læreplanene er forankringen. Kompetansemålene i norsk er gjengitt i sin helhet, og vi viser hvordan en kan stille noen relevante spørsmål når en begynner arbeidet i tverrfaglige grupper.

 

 

 

2. Treffsikker undervisning. Skriving 

I dette heftet presenteres undervisningsopplegg og oppgaver til hvert av de åtte kompetansemålene under hovedområdet «Skriftlig kommunikasjon» i læreplanen. I tillegg er det et kapittel som viser hvordan gode eksamensoppgaver kan se ut. I tillegg til selve oppgaveheftet går det an å laste ned tekster som er brukt som utgangspunkt for oppgavene. 

 

 

 

3. Treffsikker undervisning. Lesing  

I dette heftet presenteres undervisningsopplegg og oppgaver til mange av kompetansemålene i læreplanen, særlig arbeid med samtidstekster. Det viser fram arbeidsmetoder som hjelper elevene å komme i gang, som gir struktur og gjør læringa tydeligere. Det handler om læringsstrategier som kan brukes i mange fag og som alle elever har nytte av å lære.

 

 

 

 

 

4. Skriving i FYR

Dette heftet (bokmål) med helhetlige og relevante skriveoppgaver er laget for norskfaget, men det kan også være utgangspunkt for fagovergripende samarbeid. I heftet fins det forslag til hvordan en kan gi emnehjelp, komme i gang, og gi rammer for skrivinga. Alle de tretten helhetlige undervisningsoppleggene i heftet bygger på tema som ungdommer har erfaring med. Skriving for et bestemt formål, å overbevise en leser, går igjen i alle oppgavene.

Heftet fins også i en nynorskutgave.

 

5. Multimodalitet. Samspillet mellom tekst, bilde og lyd  

Heftet om multimodalitet fins i en papirutgave, men det er det digitale heftet som er mest omfattende. Her fins en videoforelesning om fagbegrep som er nødvendige for å kunne snakke med elevene om multimodal tekstskaping, og det fins eksempler på ulike undervisningsopplegg der elevene skal forstå og skape multimodale tekster

 

 

 

6. Ulike undervisningsopplegg 

FYR-koordinatorene har laget undervisningsopplegg for samarbeid med de ulike yrkesfaglige programfagene og for relevant undervisning i norskfaget. Noen av disse undervisningsoppleggene fins på ndla FYR.

Andre opplegg finner du her.

Til toppen