Fellesdagbok fra koronatiden

I denne ressursen beskriver vi hvordan en klasse eller gruppe barneskoleelever sammen kan lage en fellesdagbok fra en periode av koronatiden, og hvor elevene får i oppdrag å skrive dagbok fra hver sin dag.

Skriveaktiviteten er inspirert av Linn Skåbers kommende bok, «30 dager i april 2020». Denne boka skal bestå av dagboknotater skrevet av ulike personer som har fått tildelt hver sin skrivedag i april.

Norsklærer Merete Henden har som en del av Aftenpostens ekspertpanel også vektlagt dagboksjangeren. Hun sier at barn bør oppfordres til å skrive dagbok fordi det både kan lette tanker og forbedre skriveferdighetene.

Gjennom denne skriveaktiviteten får elevene bruke skrift til å beskrive og reflektere over en dag i løpet av en pandemiperiode. Når alle bidragene settes sammen, vil teksten representere en slags kollektiv hukommelse fra en periode som i ettertiden nok vil bli husket som koronatiden. Et fellesprodukt som denne dagboka blir, vil også kunne bidra til å skape en fellesskapsfølelse i en skolehverdag som ellers er preget av fysisk distanse mellom elevene.

Tekstene skrives i dagboksjangeren, en sjanger som ofte ikke har andre lesere enn den som selv har skrevet teksten. Når man bidrar til en fellesdagbok, derimot, er skriverne kjent med at det de skriver skal deles, og innholdet vil nok følgelig bli mindre privat enn i en personlig dagbok. Som litterær sjanger har dagboka en lang historie, og da spesielt som memoarlitteratur. Anne Franks dagbok er her et eksempel.


Hvilke rammer og kriterier som skal brukes for fellesdagboken, kan det være aktuelt å komme fram til i fellesskap. Formålet med skriving av en fellesdagbok bør løftes fram. Hva må teksten inneholde for å oppnå formålet? Hva kan være interessant å lese om i ettertid? Elevene kan med fordel være med å lage kriterier og rammer for tekstenes innhold. Hva bør være likt i tekstene, og hva kan hver skriver bestemme selv? Må tekstene være omtrent like lange, eller har det ikke noen betydning? Skal man ha med noe om tilstanden rundt pandemien denne dagen, eller kan man velge å skrive som om pandemien ikke eksisterer? Skal man skrive om skolearbeid, fritid eller begge deler? Mange elever vil nok ha behov for klare rammer og struktur for å mestre sitt bidrag til fellesdagboka. Læreren bør derfor sammenfatte en oversikt over kriterier etter at elevene har kommet med sine innspill. Formelle kriterier til utforming av teksten (dag, dato, skriftstørrelse, lagringsformat), kan bestemmes av lærer. Så er det bare å sette i gang med å reflektere, utforske og skrive ned tankene og opplevelsene sine fra en helt vanlig dag i en helt annerledes tid.

Se også: Koronadagbok til lillebror (NRK Super)

Til toppen